Administrația pubilcă

Direcții și servicii

1
Compartiment financiar contabil, impozite şi taxe locale
2
Compartiment stare civilă resurse umane
3
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului si cadastru
4
Compartiment registrul agricol şi consultanta agricola

5
Compartiment achiziții publice
6
Compartiment asistență pentru romi
7
Serviciul public de asistenţă socială
8
Serviciul voluntar pentru situații de urgentă

9
Compartiment cultură
10
Compartiment deservire
11
Compartiment juridic
12
Poliția locală

Informații suplimentare


Descarcă regulamentul de organizare și funcționare în format PDF:
  • ROF (regulament de organizare și funcționare)

  • Descarcă regulamentul de ordine interioară în format PDF:
  • ROI (regulament de ordine interioară)
  • Serviciul Public Jirlău